Jak często należy przeprowadzać przegląd aparatu USG?

Jak często należy przeprowadzać przegląd aparatu USG?

Średni okres użytkowania urządzeń medycznych to 8-10 lat. Dlatego tak ważne jest regularne przeprowadzanie przeglądów – dzięki temu aparatura medyczna przez cały ten czas będzie działała poprawnie i bezawaryjnie. Dotyczy to także aparatów USG, które powinny być prawidłowo eksploatowane i serwisowane, aby zapewnić ciągłość pracy w placówkach medycznych. Jak często należy przeprowadzać przegląd aparatury USG?

Częstotliwość przeprowadzania przeglądów ultrasonografów

Ustawa o wyrobach medycznych nie określa, jak często powinny być wykonywane przeglądy. Taka informacja powinna znaleźć się w dokumentacji technicznej urządzenia – to producent stwierdza, jak często dokonywać serwisu USG, szczególnie w okresie gwarancyjnym. Wytwórca, importer albo dystrybutor sprzętu medycznego są również zobowiązani do wskazania podmiotów upoważnionych do wykonywania czynności związanych z przeglądami lub naprawą aparatury.

Co ważne, świadczeniodawca, który w ramach udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta ze sprzętu medycznego, jest zobowiązany do posiadania dokumentacji zawierającej daty, opis, wyniki i uwagi dotyczące wykonywanych przeglądów serwisowych. W paszporcie technicznym muszą się również znaleźć takie informacje jak: nazwa podmiotu dokonującego przeglądu oraz terminy kolejnych konserwacji. Jeśli producent nie zalecił inaczej, przeglądów należy dokonywać co najmniej raz w roku, a także każdorazowo w sytuacji, kiedy zostanie wykryta usterka. Dzięki temu zostanie zapewniona odpowiednia dbałość, co przyczyni się do długiej żywotności sprzętu.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny USG

Regularny serwis jest istotny nie tylko w okresie obowiązywania gwarancji, ale również po jej zakończeniu. Przeglądy pozwalają bowiem na wcześniejsze zdiagnozowanie problemów ze sprzętem, a tym samym uniknięcie wymiany elementów lub nawet całego urządzenia. Szczególnie jeśli przeglądów aparatu USG dokona certyfikowany inżynier serwisowy, np. z GEMED –  autoryzowanego dystrybutora aparatów ultrasonograficznych firmy SAMSUNG. Doskonała orientacja w specyfice sprzętów, wiedza oraz doświadczenie pozwalają na szybką i sprawną eliminację usterek.

Dlatego okresowych przeglądów technicznych należy dokonywać we wskazanych przez producenta lub dystrybutora terminach, aby utrzymać gwarancję na zakupiony sprzęt medyczny. Po zakończeniu gwarancji przeglądy należy przeprowadzać tak często, jak to konieczne (jednak nie rzadziej niż raz w roku), najlepiej w autoryzowanym serwisie. Wówczas aparat USG będzie pracował niezawodnie przez długi czas.