Ile ważne jest skierowanie do lekarza, na badania i recepta?

Ile ważne jest skierowanie do lekarza, na badania i recepta?

Recepty i skierowania to bardzo ważne dokumenty wystawiane przez lekarza, które pozwalają pacjentom na realizację konkretnych zaleceń. Obecnie obowiązują one w formie elektronicznej i mogą być udzielane przez internet. E-recepty znacząco ułatwiają proces zakupu leków, a e-skierowania przyspieszają kolejne etapy odwiedzania specjalistów i wykonywania konkretnych badań. Warto jednak pamiętać, jak długo takie cyfrowe dokumenty pozostają ważne.

Termin ważności e-recepty

Standardowa, tania recepta online ważna jest przez 30 dni. Wyjątek stanowią niektóre leki, które mają odgórnie określony termin przydatności. Najmniej czasu pacjenci mają na wykupienie antybiotyków, ponieważ recepta na takie środki pozostaje ważna jedynie przez 7 dni. Najdłuższy okres ważności występuje w przypadku preparatów immunologicznych, które można wykupić przez nawet 120 dni. Lekarz może zadecydować o wpisaniu na e-recepcie datę realizacji późniejszą, niż termin jej wystawienia. W takiej sytuacji pacjent ma więcej czasu na wykupienie leków. W szczególnych przypadkach, recepta elektroniczna może być ważna przez 1 rok. Dotyczy to leków, które na stałe przyjmują pacjenci chorzy przewlekle. Lekarz musi wyraźnie zaznaczyć, że recepta ma być ważna przez 365 dni. Sam lek może być jednak przepisany na maksymalnie 360 dni kuracji, dlatego pierwsze opakowanie powinno być wykupione w ciągu 30 dni od daty wystawienia recepty. W przeciwnym razie farmaceuta wyda pomniejszą ilość leku, proporcjonalnie do liczby dni liczonych od daty przepisania. Przy zakupie kolejnych opakowań taka zależność już nie występuje, jednak każde z nich musi być nabyte w tej samej aptece. Jednorazowo można kupić zapas leku na 10 dni.

Termin ważności skierowania do lekarza

E-skierowania do specjalisty są ważne bezterminowo. W praktyce oznacza to, że pozostają aktualne aż do czasu realizacji danego świadczenia. E-skierowania wystawiane są w różnych celach, w tym przede wszystkim różnego rodzaju badania – np. rezonans magnetyczny, badanie endoskopowe przewodu pokarmowego czy badanie echokardiograficzne płodu. Lekarz może też skierować w taki sposób pacjenta na badania tomografii komputerowej i badania medycyny nuklearnej, włącznie z tymi finansowanymi ze środków innych niż ubezpieczenie w NFZ. E-skierowanie wystawiane jest ponadto na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, poza poradami w zakresie logopedii. Specjalista może też udokumentować w taki sposób konieczność leczenia szpitalnego. Na pozostałe świadczenia medyczne wciąż wystawiane są klasyczne, papierowe skierowania. Dotyczy to np. leczenia sanatorium lub uzdrowisku, realizacji programów lekowych, wizyty u logopedy, rehabilitacji czy opieki psychiatrycznej.

Wypisana recepta od lekarza

Czas realizacji e-recepty i e-skierowania

Warto pamiętać, że możliwe jest również przedłużenie recepty online. W takim przypadku należy odbyć e-konsultację i poprosić specjalistę o ponowne przepisanie tych samych leków. W zależności od indywidualnych czynników, proces ten może wymagać przedstawienia aktualnych wyników badań – np. ginekologicznych w przypadku potrzeby przedłużenia recepty na antykoncepcje. Jeżeli lekarz nie stwierdzi żadnych przeciwwskazań i uzna to za zasadne, przedłuża receptę na wybrany środek. W przypadku e-skierowań, dokument pozostaje ważny aż do momentu realizacji świadczenia. Jeżeli jednak pacjent nie zrobi tego przez 730 dni, potrzebna będzie aktualizacja informacji o stanie zdrowia. Nie wynika to bezpośrednio z przepisów, ale jest zalecane przez lekarzy. W przypadku skierowań przedłożonych do realizacji po zbyt długim czasie od daty wystawienia, specjalista może wymagać aktualizacji celem zweryfikowania pierwotnej przyczyny wystawienia takiego dokumentu. Warto też pamiętać, że rejestracja e-skierowania w jednej placówce może w określonych sytuacjach utrudnić zapisanie się do innej. Ma to szczególne znaczenie dla pacjentów, ponieważ wiele gabinetów oferuje znaczne szybszy termin realizacji badań. Aby tego uniknąć, warto dokładnie śledzić regulaminy poszczególnych placówek.