Co robić w przypadku wystąpienia objawów małopłytkowości?

Co robić w przypadku wystąpienia objawów małopłytkowości?

Artykuł partnera.

Zbyt mała liczba płytek krwi (trombocytów) wiąże się z występowaniem konkretnych symptomów, które powinny wzbudzić naszą czujność i zainteresowanie. O tym, jakie są najczęstsze objawy małopłytkowości oraz przyczyny takiego problemu, przeczytasz w tym artykule. Dowiesz się również, jakie kroki podjąć, jeśli rozpoznasz u siebie symptomy, mogące świadczyć o występowaniu zbyt małej ilości trombocytów.

Objawy małopłytkowości

Przejawami zbyt niskiej liczby płytek krwi są:

  • wydłużanie krwawień miesięcznych przy jednoczesnym zwiększeniu ich obfitości,
  • występowanie krwawień błon śluzowych, np. nosa,
  • nadmierne krwawienia z dziąseł po usunięciu zęba,
  • krwawe zmiany, które mogą przypominać wysypkę i nie bledną pod wpływem ucisku,
  • większa podatność na wystąpienie tzw. sińców (często wtedy, kiedy nie doszło do żadnego typu urazu).

Przyczyny zmniejszonej liczby płytek krwi

Lista przyczyn małopłytkowości jest dość obszerna i znajdują się na niej: zaburzenia wrodzone (rzadkie), aplazja i włóknienie szpiku, niewydolność wątroby czy różnego typu zakażenia bakteryjne. Warto zwrócić także uwagę na to, że do obniżenia liczby płytek krwi może dojść w następstwie niedoboru kwasu foliowego czy witaminy B12. Także aktywna choroba alkoholowa lub przyjmowanie niektórych leków może skutkować wystąpieniem małopłytkowości. Możemy mieć także do czynienia z małopłytkowościami wrodzonymi, choć stanowią one niewielki odsetek przypadków, ponieważ występują rzadko.

Małopłytkowość – co zrobić, gdy pojawią się objawy?

Jeśli zauważasz u siebie wskazane powyżej symptomy małopłytkowości, warto rozpocząć proces diagnostyczny od wykonania morfologii krwi. To proste i jednocześnie tanie badanie pozwala stwierdzić, czy rzeczywiście liczba trombocytów odstaje od wartości prawidłowych.

Uzyskane wyniki należy skonsultować z lekarzem, który nie tylko je zinterpretuje, ale także zaplanuje dalsze postępowanie diagnostyczne lub terapeutyczne. Dokładny wywiad z pacjentem oraz często wykonanie dodatkowych badań umożliwia poznanie przyczyny małopłytkowości i tym samym wdrożenie właściwego leczenia. Przede wszystkim polega ono na ochronie pacjenta przed wystąpieniem krwawień, ale celem może być również jak najszybsze zwiększenie liczby płytek krwi, co ma szczególne znaczenie przy planowanych zabiegach.

Zawsze jednak terapia zależy od źródła problemu. Konieczna może okazać się po prostu zmiana przyjmowanych leków czy zmiana diety (w przypadku małopłytkowości z niedoboru kwasu foliowego i witaminy B12). Właśnie z tego powodu – by odkryć przyczynę problemu i podjąć działania zapobiegające występowaniu mu w przyszłości – należy konsultować swoje wyniki badań ze specjalistami.

Czasem małopłytkowość może towarzyszyć chorobie rzadkiej i być jej jednym z objawów. Fundacja Saventic ułatwia uzyskanie diagnozy pacjentom, którzy podejrzewają u siebie schorzenie rzadkie. Pomoc jest w pełni bezpłatna, a wszystkie formalności załatwiane są drogą internetową.  Więcej informacji znajdziemy na stronie: https://www.fundacjasaventic.pl/baza-wiedzy/maloplytkowosc/